คณะพยาบาลศาสตร์ปลูกพืชสมุนไพร นำผลผลิตไปแปรรูปเป็นยาและเวชสำอาง

ข่าวสื่อสารองค์กร, 29 พฤษภาคม 2020
คณะพยาบาลศาสตร์ปลูกพืชสมุนไพร นำผลผลิตไปแปรรูปเป็นยาและเวชสำอาง

คณะพยาบาลศาสตร์ปลูกพืชสมุนไพร นำผลผลิตไปแปรรูปเป็นยาและเวชสำอาง

หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พัฒนาพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแหล่งสร้างอาหาร สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา มีการแบ่งพื้นที่เพื่อทำเป็นฐานการเรียนรู้แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ พืชระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เป็นต้น

คณะพยาบาลศาสตร์ปลูกพืชสมุนไพร นำผลผลิตไปแปรรูปเป็นยาและเวชสำอาง

ล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ แปลงเกษตรสมุนไพร คณะพยาบาลศาตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชาในคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการปลูกพืชสมุนไพร พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม

อาจารย์กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า “พืชสมุนไพรที่ปลูกในครั้งนี้ ประกอบด้วย ไพล ขมิ้นชันและขมิ้นอ้อย เป็นพืชระยะยาว สามารถเก็บผลผลิตได้ 1 ปี ผลผลิตที่ได้นำมาทำเป็นน้ำมันนวดคลายกล้ามเนื้อ ลูกประคบ ดูแลมารดาหลังคลอด นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง สบู่และยาสระผม เพื่อจำหน่ายให้กับผู้สนใจด้วย”

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการปลูกหญ้ารีแพร์ ที่ใช้ในการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการนำไปใช้ในกรรมวิธีการนั่งถ่าน การอาบน้ำสมุนไพรและยังสามารถรับประทานได้ด้วยการนำไปทำเป็นชาสมุนไพร ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post