มิติใหม่ของการเปลี่ยนขยะ กับ“ขยะแลกเครดิต”

ข่าวสื่อสารองค์กร
มิติใหม่ของการเปลี่ยนขยะ กับ“ขยะแลกเครดิต”

กิจกรรมธนาคารขยะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านกิจกรรมธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ดำเนินการรับฝากขยะประเภทต่างๆ ดำเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Green University (มหาวิทยาลัยสีเขียว) ด้วยการสร้างแรงจูงใจ “ขยะแลกเครดิต” ซึ่งขยะที่ฝากไว้สามารถแลกเป็นคะแนนและเปลี่ยนเป็นเครดิตที่นักศึกษาจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษาได้
เมื่อนักศึกษานำขยะมาฝาก เจ้าหน้าที่ธนาคารจะนับจำนวนขวดหรือชั่งน้ำหนักตามประเภทที่นำมาฝาก แล้วทำการบันทึกลงในสมุด

โดยมีข้อจำกัดว่า 1 วัน ฝากได้ไม่เกิน 40 คะแนน เมื่อคะแนนครบตามที่กำหนด ธนาคารจะให้นักศึกษานำคะแนนไปแลกเป็นเครดิตได้

สำหรับคะแนนที่จะได้รับเมื่อนำขยะมาฝาก มีดังนี้
ขวดพลาสติก 1 ขวด = 1 คะแนน
ขวดแก้ว 1 ขวด = 1 คะแนน
กล่องนม 1 กล่อง = 1 คะแนน
กระดาษ 1 กิโลกรัม = 10 คะแนน
หลอดไฟ 1 ชิ้น = 2 คะแนน
กระป๋องสเปรย์ 1 กระป๋อง = 2 คะแนน
กระป๋องอลูมิเนียม 1 กระป๋อง = 1 คะแนน
แก้วพลาสติก 1 ชิ้น = 1 คะแนน
แผ่น CD VCD DVD 2 แผ่น = 1 คะแนน
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ = 2 คะแนน
ถ่านไฟฉาย 2 ชิ้น = 1 คะแนน

นักศึกษาคนใดที่ต้องการนำขยะมาแลกเป็นเครดิต สามารถนำมาแลกได้ ณ โรงธนาคารขยะใหม่ (Recycle Park) ตั้งอยู่หลังโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.30 – 18.00 น. และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก ธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post