อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรม “กล้วยไม้ไทยกลับคืนสู่ป่า”

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรม “กล้วยไม้ไทยกลับคืนสู่ป่า” โดยนำกล้วยไม้สายพันต่างๆ เช่น กล้วยไม้สกุลหวาย สกุลช้าง สกุลเข็ม สกุลแวนด้า สกุล Cymbidium เป็นต้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image