อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรม “กล้วยไม้ไทยกลับคืนสู่ป่า”

ข่าวสื่อสารองค์กร, 07 มิถุนายน 2019
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรม “กล้วยไม้ไทยกลับคืนสู่ป่า”

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรม “กล้วยไม้ไทยกลับคืนสู่ป่า”

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรม “กล้วยไม้ไทยกลับคืนสู่ป่า” โดยนำกล้วยไม้สายพันต่างๆ เช่น กล้วยไม้สกุลหวาย สกุลช้าง สกุลเข็ม สกุลแวนด้า สกุล Cymbidium เป็นต้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post