📣🎨กทม.ชวนออกแบบสติ๊กเกอร์ติดข้างรถเก็บขยะ ชิงเงินรางวัล เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.63 - 15 ม.ค.64

ข่าวสื่อสารองค์กร, 12 มิถุนายน 2020
📣🎨กทม.ชวนออกแบบสติ๊กเกอร์ติดข้างรถเก็บขยะ ชิงเงินรางวัล เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.63 - 15 ม.ค.64

กทม.จัดโครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะกทม. หรือการออกแบบสติ๊กเกอร์ติดข้างรถเก็บขยะ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกความคิด ให้มีความสวยงาม โดดเด่น และสามารถสื่อสารให้คนตระหนัก เข้าใจ โดนใจ และทำตามได้ เวลารถเก็บขยะออกไปบริการตามที่ต่างๆ ก็จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แบบเคลื่อนที่ไปในตัว รวมถึงยังนำไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ ได้อีกด้วย

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1️⃣การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดข้างรถเก็บขยะ ขนาด 2 ตัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

2️⃣การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดข้างรถเก็บขยะขนาด 5 ตัน สำหรับรุ่นนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

🥇🏆ผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท 🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท 🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท 🎖รางวัลชมเชย 5,000 บาท และยังมีรางวัล🏅Popular Vote อีก 5,000 บาท

สแกนคิวอาร์โค้ด(QRcode)ในภาพหรือคลิกhttps://drive.google.com/drive/mobile/folders/1B1VYc41EqkuZdHWWeIYoLYEF5XppTUWx?usp=sharing เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อเป็นไอเดียการออกแบบ

☎️หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. โทร. 0 2203 2936-7

📄สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.63 - 15 ม.ค.64

Popular Post