คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเทศกาลส่องนกเงือกและนกต่าง ๆ บ้านหนองน้ำดำ

18 กันยายน 2022ข่าวสื่อสารองค์กร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเทศกาลส่องนกเงือกและนกต่าง ๆ บ้านหนองน้ำดำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเทศกาลส่องนกเงือกและนกต่าง ๆ ณ บ้านหนองน้ำดำ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอแก่งกระจาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565

เทศกาลส่องนกเงือกและนกต่าง ๆ บ้านหนองน้ำดำ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้มาส่องนก เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์นกต่าง ๆ อนุรักษ์ให้นกเงือกอยู่คู่กับชุมชนบ้านหนองน้ำดำ เป็นการสร้างรายได้และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนบ้านหนองน้ำดำเป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์นก การส่องนกตามสถานที่ต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้มาส่องนก ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าของชุมชน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post