กรมโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียน

1 พฤศจิกายน 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ให้การต้อนรับกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ในการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา

โดยในการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียนในครั้งนี้ ได้มีการสาธิตการเดินเครื่องหม้อต้มน้ำมันร้อนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยคุณศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล ที่ปรึกษาโครงการ และคุณบุญยัง สายสีแก้ว ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาเชิงป้องกัน บจก.ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้สาธิต และการแนะนำหม้อต้มน้ำมันร้อน ยี่ห้อ SCHERRER industrieheizanlagen จากประเทศเยอรมันนี โดย Mr.Karl B Jager ตำแหน่ง General manager หลังจากนนั้นเป็นการรับชมวีดีทัศน์ สื่อการเรียนรู้ระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียน

นอกจากนี้ยังมีการสาธิตอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การวัดการสูญเสียการไหลของไหลภายในท่อ การสาธิตคุณลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อนภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ทั้งนี้ การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมหม้อต้มน้ำมันร้อนตามความร่วมมือต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post