มรภ.กาญจนบุรี แลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้าน SDGs และ Green University

16 ธันวาคม 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
อธิการบดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้าน SDGs และ Green University

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและคณะ ในการเข้าศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย SDGs THE Impact Rank (มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน) และ Green University (มหาวิทยาลัยสีเขียว)

โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้ความสนใจในประเด็นของแนวทางการพัฒนา องค์ประกอบในการเข้าร่วม และสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิธีการเข้ารับการประเมิน ซึ่งหลังจากนี้จะนำไปนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการดำเนินการต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post