กองพัฒนานักศึกษาเปิดพื้นที่โป่งสลอด นำผู้นำวิศวกรสังคม ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าศึกษาดูงาน

30 พฤษภาคม 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
กองพัฒนานักศึกษาเปิดพื้นที่โป่งสลอด นำผู้นำวิศวกรสังคม ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและผู้แทนนักศึกษาวิศวกรสังคม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านวิศวกรสังคมและงานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โอกาสนี้ นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ ได้กล่าวถึงการพัฒนาของวิทยาเขตโป่งสลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ได้นำนักศึกษาเข้ามาพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีจนประสบผลสำเร็จในหลาก ๆ ด้าน ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดพักแรมกางเต็นท์ ตลอดจนยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาวิศวกรสังคมด้วย เนื่องจากมีการเพาะปลูกพืช เช่น กล้วย พริก มะละกอ มะเขือ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างทักษะให้กับนักศึกษาให้พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการพัฒนาทักษะ Soft Skills ของตัวนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักนวัตกรต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post