กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง ปีที่ 3
ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

23 มีนาคม 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
กิจกรรมก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง

นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง ปีที่ 3 ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพร้อมร่วมลงมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การทำโป่งเทียมเพิ่มจำนวน 3 โป่ง และล้างกระทะน้ำให้สัตว์ป่าในพื้นที่ เพิ่มแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นให้แก่ช้าง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำให้ช้างป่าในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ลดการบุกรุกทำลายพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรรอบเขตอุทยานฯ ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 กรณีการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ความว่า “ช้างป่าควรอยู่ป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือการสร้างอาหารให้ช้างป่าในป่าเป็นแปลงเล็กๆ และกระจาย” พระราชดำรัสดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post