ส่งมอบความรู้และผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับชุมชนไร่ส้ม

ข่าวสื่อสารองค์กร,28 กันยายน 2020
ส่งมอบความรู้และผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับชุมชนไร่ส้ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบความรู้และผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับชุมชนไร่ส้ม เพื่อสร้างรายได้ ยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัว

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบความความรู้และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สู่การค้าเชิงพาณิชย์ ที่รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นชุมชนไร่ส้ม 15 ครัวเรือน เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตำบลไร่ส้ม พบว่า ภายในชุมชนมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนไก่ที่เป็นอัตลักษณ์ของเพชรบุรี คือ “ไก่พริบพรี” ซึ่งเน้นไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ที่มีการปรับปรุงพันธุ์มาอย่างดีเยี่ยมโดยกรมปศุสัตว์ คือ สายพันธุ์ประดู่หางดำและสายพันธุ์เขียวห้วยทราย แต่ปัญหาที่พบคือ ชุมชนต้องการให้ช่วยเหลือในการวางแผนการผลิต การตลาดออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อขยายตลาดการซื้อขาย “ไก่พริบพรี” เนื่องจากสามารถผลิตเนื้อไก่สดได้สูงถึง 300-500 ตัวต่อเดือน แต่ยังมีช่องทางการจำหน่ายที่ไม่มากเท่าที่ควร

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข เพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น จนได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูป 5 ผลิตภัณฑ์ ประกอบก้วย ไก่แดดเดียว คุกกี้เสริมแคลเซียมจากกระดูกไก่ ซุปไก่สลัด ไก่ฝอย และน้ำพริกไก่ฝอย ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้แต่ละผลิตภัณฑ์ได้มีการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าของชุมชนไร่ส้มมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยกับผู้บริโภค

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post