Tools
Register Login

EN l CN l TH       twitter youtube rss

LOADING
PREV
NEXT
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/61061689.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6959175899.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/821212124479755558881.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/45189124266578965_copy.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/422654999.jpg

Welcome to PBRU.

 • ยินดีต้อนรับ นักวิจัยและนักวิชาก…
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดหลั…
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับ…
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริ…
 • โครงการหน่วยประสานงานการสอบโทอิค

ยินดีต้อนรับ นักวิจัยและนักวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน

สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้ ปีการศึกษา ที่ 1/2557 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโทร 0817351914, 0849421354

อ่านต่อ..

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสภาพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสภาการพยาบาลทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

อ่านต่อ..

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

หลักสูตร “เถ้าแก่น้อย” รุ่นที่ 1 ดำเนินงานโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ และสาขาวิชาการการตลาด ระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน พ.ศ. 2557

อ่านต่อ..

โครงการหน่วยประสานงานการสอบโทอิค

โครงการหน่วยประสานงานการสอบโทอิค ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดสอบครั้งแรก วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยประสานงานการสอบโทอิค อาคารศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 032-493300 ต่อ 1388

อ่านต่อ..
หัวข้อข่าว :
You are here: หน้าแรก
อังคาร, 16 ก.ย. 2014
 • ประชาสัมพันธ์
 • ฝึกอบรมสัมมนา
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สำหรับนักศึกษา
 • สำหรับบุคลากร

แจ้งกำหนดการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย

แจ้งกำหนดการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย

แจ้งกำหนดการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายใน วันที่ 13 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 09.30 น ถึง วันที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 10 ก.ย. 2014 Hits:62 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศผลทีมนักศึกษาได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3

ประกาศผลทีมนักศึกษาได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลทีมนักศึกษาได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศอาเซียน3

nisanti@min ความคิดเห็น 01 ก.ย. 2014 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตร “เถ้าแก่น้อย” รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตร “เถ้าแก่น้อย” รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตร “เถ้าแก่น้อย” รุ่นที่ 1 ดำเนินงานโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ และสาขาวิชาการการตลาด ระหว่างวันที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 27 ส.ค. 2014 Hits:227 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๔ “พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” วันเสาร์ ที่ ๒๓...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 ส.ค. 2014 Hits:263 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

“KEEP CLOUD and GO LIVE: PBRU Go Live with Google

“KEEP CLOUD and GO LIVE: PBRU Go Live with Google Apps for Education”

  ด้วยคณะกรรมการ Education go Digitalและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดงาน "KEEP CLOUD and GO LIVE...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ส.ค. 2014 Hits:268 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ ตามที่ศูนย์อาเซียบนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีศักยภาพรับทุนไปศึกษาบริบทของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่สนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

nisanti@min ความคิดเห็น 08 ส.ค. 2014 Hits:282 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

การประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3

การประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3

การประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3   หลักการและเหตุผล ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสู่สากล เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านภาษา และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา...

nisanti@min ความคิดเห็น 08 ส.ค. 2014 Hits:342 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

โครงการบรรยายพิเศษ วัยรุ่นกับการทำธุรกิจ

โครงการบรรยายพิเศษ วัยรุ่นกับการทำธุรกิจ

โครงการบรรยายพิเศษ วัยรุ่นกับการทำธุรกิจ วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฏาคม 2557 ระหว่างเวลา 8.00- 10.30...

nisanti@min ความคิดเห็น 24 ก.ค. 2014 Hits:339 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี พ.ศ.2557

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี พ.ศ.2557

     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ สมัครคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ก.ค. 2014 Hits:550 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55

ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55 56) ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55 56)...

@dmin ความคิดเห็น 09 ก.ค. 2014 Hits:1428 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

อบรมการใช้งานสื่อ eDLTV 2 รุ่น 18-22 สิาหาคม 2557

อบรมการใช้งานสื่อ eDLTV 2 รุ่น 18-22 สิาหาคม 2557

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร B ชั้น 2

nisanti@min ความคิดเห็น 11 ส.ค. 2014 Hits:126 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

กำหนดการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาจารย์อุคมศึกษามืออาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร 1-4 เม.ย. 57,

กำหนดการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาจารย์อุคมศึกษามืออาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร 1-4 เม.ย. 57, 2-4 8 เม.ย. 57

กำหนดการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษามืออาชีพ : พัฒนาศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 1- 4 เมษายน...

@dmin ความคิดเห็น 26 มี.ค. 2014 Hits:961 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาละเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร"

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร...

@dmin ความคิดเห็น 14 พ.ค. 2013 Hits:1504 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

อบรมหลักสูตร "การพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV/eDLRU" 2 รุ่น

อบรมหลักสูตร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-ELTV/e-DLRU” ให้กับครู ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ครู...

@dmin ความคิดเห็น 09 พ.ค. 2013 Hits:1470 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสื่อการสอนมหาวิทยาลัยสู่ E-University (ARIT. โครงการที่ 12) ชื่อกิจกรรม :...

@dmin ความคิดเห็น 26 พ.ย. 2012 Hits:1710 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ นักวิขาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่  6 ...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:2857 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ พนักงานสายธุรการ นักวิชาการ นักบริหารงาน เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:2063 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557...

nisanti@min ความคิดเห็น 16 ก.ย. 2014 Hits:2 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาแพทย์แผนไทย

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาแพทย์แผนไทย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ...

nisanti@min ความคิดเห็น 08 ก.ย. 2014 Hits:199 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครสอบการแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...

nisanti@min ความคิดเห็น 08 ก.ย. 2014 Hits:281 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...

nisanti@min ความคิดเห็น 08 ก.ย. 2014 Hits:195 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2557

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2557

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน...

nisanti@min ความคิดเห็น 08 ก.ย. 2014 Hits:152 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ ผลสอบพนักงานสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต จำนวน 6 อัตรา

ประกาศ ผลสอบพนักงานสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต จำนวน 6 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรเงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามที่ มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรเงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 ส.ค. 2014 Hits:420 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมร้านกาแฟสำนักวิทยบริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมร้านกาแฟสำนักวิทยบริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)         ๑. ความเป็นมา               ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อม...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 11 ก.ย. 2014 Hits:46 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสระว่ายน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)             ๑. ความเป็นมา                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ก่อสร้างสร้างว่ายน้ำมาตรฐานพร้อมอัฒจันทร์มีหลังคาแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 01 ก.ย. 2014 Hits:65 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 01 ก.ย. 2014 Hits:60 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศสอบราคาจ้างทำรางระบายน้ำ คสล. หลังอาคาร ๒

ประกาศสอบราคาจ้างทำรางระบายน้ำ คสล. หลังอาคาร ๒

( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 25 ส.ค. 2014 Hits:96 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการซักชุดครุยฯ ปี 2557

ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการซักชุดครุยฯ ปี 2557

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการซักชุดครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

สุนทร ชูเส้นผม ความคิดเห็น 25 ส.ค. 2014 Hits:84 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

แจ้งขอใช้บริการ E-mail Address

แจ้งขอใช้บริการ E-mail Address

แบบฟอร์มแจ้งขอใช้บริการ E-mail Address นี้ใช้สำหรับนักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เข้าใหม่หรือยังไม่มี E-mail Address ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อขอ Username และ Password เพื่อที่จะสามารถใช้ E-mail Address...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ก.ค. 2014 Hits:299 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗เรื่อง การประกาศผลทีมนักศึกษาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ตามที่ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีศักยภาพ จำนวน ๔ ทีม รับทุนทีมละ ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)...

nisanti@min ความคิดเห็น 17 มิ.ย. 2014 Hits:363 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

เปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคเรียนที่ 3/2556

เปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคเรียนที่ 3/2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่องการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคนอเวลา ภาคเรียนที่ 3/2556ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556 คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>เปิดภาคเรียน การลงทะเบียน...

nisanti@min ความคิดเห็น 21 มี.ค. 2014 Hits:1187 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

การเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556

การเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่องการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556 คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>การเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน...

nisanti@min ความคิดเห็น 21 มี.ค. 2014 Hits:944 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประเมินผลการสอนอาจารย์ภาคการศึกษา 2/2556

ประเมินผลการสอนอาจารย์ภาคการศึกษา 2/2556

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งนักศึกษาทุกสาขาทุกชั้นปีเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียน 2 /2556 บนระบบลงทะเบียน ที่ http://mis.pbru.ac.th/register หรือ server* สำรอง ซึ่งนักศึกษาสามารถดูขั้นตอนการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์จาก คู่มือ  คู่มือการประเมินผลผู้สอนออนไลน์ (427.17 kB) นี้  เพื่อมหาวิทยาลัยจะนำเอาผลการประเมินของท่านไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป *...

@dmin ความคิดเห็น 07 มี.ค. 2014 Hits:744 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 28 ส.ค. 57

ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 28 ส.ค. 57

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557  รายละเอียด (77.23...

สุนทร ชูเส้นผม ความคิดเห็น 29 ส.ค. 2014 Hits:128 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครอาจารย์เข้าร่วม โครงการผลิตเอกสาร/ตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครอาจารย์เข้าร่วม โครงการผลิตเอกสาร/ตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

อาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่าง  ใบสมัครและกำหนดการผลิตเอกสารตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (77.25 kB)  คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ และแบบประเมินผลงาน (907.11 kB)   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

@dmin ความคิดเห็น 17 มิ.ย. 2014 Hits:522 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยมีกำหนดยื่นความจำนงตั้งแต่วันที่ 17...

nisanti@min ความคิดเห็น 05 มิ.ย. 2014 Hits:411 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

  การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

nisanti@min ความคิดเห็น 05 มิ.ย. 2014 Hits:353 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน    ...

@dmin ความคิดเห็น 19 เม.ย. 2014 Hits:542 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง ด้วยขณะนี้มีห้องพักของมหาวิทยาลัยว่าง และสามารถเปิดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแจ้งความจำนง ขอเข้าพักอาศัยอ่านเพิมเติม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง 

nisanti@min ความคิดเห็น 17 เม.ย. 2014 Hits:558 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

บริการนักศึกษา

bn_mis bn_pbruloan bn_loaninfo bn_slf bn_ktb bn_scholarship bn_conscript bn_jobmua bn_health bn_ubi bn_webboard bn_horpak bn_pbru_act pbru_opac_banner_150

บริการอาจารย์

bn_personelservicetbn_onlineDB bn_cheqapbru bn_pbru_blog pbru_opac_banner_150

บริการออนไลน์

 bnr_don bnr_radio bnr_mail  bnl_180x50isoc1212 bnr_edltv e-learning_banner

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

bn_proquest bn_acm bn_wilson bn_springerlink-logo bn_logoEhost bn_webofscience bn_emeral bn_pubslogo-big bn_logo_ScienceDirect bn_tdc-logo bn_CHE bn_tar-logo bn_ThaiLISE-Book bn_netlibrary bn_springerlink-logo bn_acm bn_acm_dl

คณะวิชา

bn_gradbn_edubn_agrbn_scaat
bn_itbn_hsbn_mitbn_sci

สำนัก/สถาบัน

bn_opbn_acadbn_goldbn_rs

หน่วยงานอื่นๆ

 bn_cc bn_council bn_gad bn_plan bn_dsd bn_ctbn_audit
bn_psc bn_km bn_alumni

งานประกันคุณภาพ

bnr_rkpi14 bn_ethics52 bnr_hf bnr_complain bn_cheqapbru bn_km2

bnc_complain

pbrusite_poll

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

 twitter youtube rss