Tools
Register Login

EN l CN l TH       twitter youtube rss

LOADING
PREV
NEXT
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2137028792348999_copy.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/423105888.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8792348999.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/821212124479755558881.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7911678668.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/28734496369.jpg

Welcome to PBRU.

 • ศูนย์ปฏิบัติการอาคารเพชรน้ำหนึ่ง…
 • กองทุนพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบ…
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับ…
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์ปฏิบัติการอาคารเพชรน้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารเพชรน้ำหนึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านโรงแรม สำหรับนักศึกษาสาขาท่องเที่ยวและโรงแรม มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานด้านการโรงแรมแบบครบวงจร เปิดบริการห้องพัก จำนวน 20 ห้อง

อ่านต่อ..

กองทุนพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มติที่ประชุม ครั้งที่ 9/2557 จัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา นักศึกษา-ศิษย์เก่า ที่จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่

อ่านต่อ..

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 รับสมัครเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557

อ่านต่อ..

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสภาพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสภาการพยาบาลทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

อ่านต่อ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำมาตรฐานมีหลังคา จันทร์-พฤหัสบดี 16.30-20.00 น.เสาร์และอาทิตย์ 11.00-20.00 น. มีบริการสอนว่ายน้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สอบถามรายละเอียดที่คุณณัณณ์ฒิพัฒน์ ขำเขียว 083-0614061,083-7878541

อ่านต่อ..

อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคาม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อ..
หัวข้อข่าว :
You are here: หน้าแรก
ศุกร์, 31 ต.ค. 2014
 • ประชาสัมพันธ์
 • ฝึกอบรมสัมมนา
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สำหรับนักศึกษา
 • สำหรับบุคลากร

ห้องสอบภาษาอังกฤษ รหัส 55

ห้องสอบภาษาอังกฤษ รหัส 55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดห้องทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55)ทุกคน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> ห้องสอบภาษาอังกฤษ รหัส 55

nisanti@min ความคิดเห็น 17 ต.ค. 2014 Hits:163 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเรื่องการซ่อมบำรุงกระแสไฟฟ้า ใน ม. จากเดิม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี  จะซ่อมบำรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน ม. ในวันที่ 20 ต.ค....

nisanti@min ความคิดเห็น 17 ต.ค. 2014 Hits:179 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รหัส 55

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รหัส 55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศษสตร์ จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) ทุกคน...

nisanti@min ความคิดเห็น 16 ต.ค. 2014 Hits:66 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำการศึกษา 2557

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำการศึกษา 2557 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2557 นำเอกสารหลักฐานใบรายงานผลวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษามาแล้วมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่รายงานตัว และมีนักศึกษาขอผ่อนผันการส่งหลักฐานใบรายงานผลวุฒิการศึกษาดังกล่าว...

nisanti@min ความคิดเห็น 16 ต.ค. 2014 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ

ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ค่านิยมไทย 12 ประการ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์2....

nisanti@min ความคิดเห็น 30 ก.ย. 2014 Hits:319 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

แจ้งกำหนดการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย

แจ้งกำหนดการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย

แจ้งกำหนดการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายใน วันที่ 13 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 09.30 น ถึง วันที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 10 ก.ย. 2014 Hits:266 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศผลทีมนักศึกษาได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3

ประกาศผลทีมนักศึกษาได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลทีมนักศึกษาได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศอาเซียน3

nisanti@min ความคิดเห็น 01 ก.ย. 2014 Hits:417 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตร “เถ้าแก่น้อย” รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตร “เถ้าแก่น้อย” รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตร “เถ้าแก่น้อย” รุ่นที่ 1 ดำเนินงานโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ และสาขาวิชาการการตลาด ระหว่างวันที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 27 ส.ค. 2014 Hits:405 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๔ “พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” วันเสาร์ ที่ ๒๓...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 ส.ค. 2014 Hits:400 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

“KEEP CLOUD and GO LIVE: PBRU Go Live with Google

“KEEP CLOUD and GO LIVE: PBRU Go Live with Google Apps for Education”

  ด้วยคณะกรรมการ Education go Digitalและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดงาน "KEEP CLOUD and GO LIVE...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ส.ค. 2014 Hits:423 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

อบรมการใช้งานสื่อ eDLTV 2 รุ่น 18-22 สิาหาคม 2557

อบรมการใช้งานสื่อ eDLTV 2 รุ่น 18-22 สิาหาคม 2557

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร B ชั้น 2

nisanti@min ความคิดเห็น 11 ส.ค. 2014 Hits:267 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

กำหนดการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาจารย์อุคมศึกษามืออาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร 1-4 เม.ย. 57,

กำหนดการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาจารย์อุคมศึกษามืออาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร 1-4 เม.ย. 57, 2-4 8 เม.ย. 57

กำหนดการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษามืออาชีพ : พัฒนาศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 1- 4 เมษายน...

@dmin ความคิดเห็น 26 มี.ค. 2014 Hits:1143 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาละเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร"

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร...

@dmin ความคิดเห็น 14 พ.ค. 2013 Hits:1632 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

อบรมหลักสูตร "การพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV/eDLRU" 2 รุ่น

อบรมหลักสูตร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-ELTV/e-DLRU” ให้กับครู ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ครู...

@dmin ความคิดเห็น 09 พ.ค. 2013 Hits:1590 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสื่อการสอนมหาวิทยาลัยสู่ E-University (ARIT. โครงการที่ 12) ชื่อกิจกรรม :...

@dmin ความคิดเห็น 26 พ.ย. 2012 Hits:1852 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ นักวิขาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่  6 ...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:2983 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ พนักงานสายธุรการ นักวิชาการ นักบริหารงาน เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:2188 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา...

nisanti@min ความคิดเห็น 29 ต.ค. 2014 Hits:85 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศผลสอบพนักงาน สายวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์

ประกาศผลสอบพนักงาน สายวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ต.ค. 2014 Hits:139 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ ผลสอบพนักงานสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

ประกาศ ผลสอบพนักงานสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ...

nisanti@min ความคิดเห็น 13 ต.ค. 2014 Hits:225 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ ผลสอบพนักงาน สายวิชาการ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

ประกาศ ผลสอบพนักงาน สายวิชาการ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ...

nisanti@min ความคิดเห็น 03 ต.ค. 2014 Hits:198 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 16 กันยายน...

nisanti@min ความคิดเห็น 29 ก.ย. 2014 Hits:364 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ ผลสอบพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศ ผลสอบพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสันบสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนันสนุน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์...

nisanti@min ความคิดเห็น 26 ก.ย. 2014 Hits:224 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 27 ต.ค. 2014 Hits:39 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 27 ต.ค. 2014 Hits:34 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณธของครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน 2รายการ

ร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณธของครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน 2รายการ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณธของครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน 2รายการ  ๑. ความเป็นมา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า...

nisanti@min ความคิดเห็น 21 ต.ค. 2014 Hits:82 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 20 ต.ค. 2014 Hits:70 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค (วันพฤหัสบดี) ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จัดหาผู้รับเหมาดำเนินการร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคบริเวณด้านหน้าและด้านข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

nisanti@min ความคิดเห็น 17 ต.ค. 2014 Hits:60 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการค้าสำเร็จรูปในมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการค้าสำเร็จรูปในมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการร้ารค้าสำเร็จรูปในมหาวิทยาลัย ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ดำเนินการร้านค้าสำเร็จรูปในมหาวิทยาลัยเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ชา...

nisanti@min ความคิดเห็น 17 ต.ค. 2014 Hits:58 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ห้องสอบภาษาอังกฤษ รหัส 55

ห้องสอบภาษาอังกฤษ รหัส 55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดห้องทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55)ทุกคน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> ห้องสอบภาษาอังกฤษ รหัส 55

nisanti@min ความคิดเห็น 17 ต.ค. 2014 Hits:57 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รหัส 55

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รหัส 55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศษสตร์ จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) ทุกคน ตามเกณฑ์คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา(กพร.) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รหัส 55

nisanti@min ความคิดเห็น 16 ต.ค. 2014 Hits:69 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำการศึกษา 2557

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำการศึกษา 2557 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2557 นำเอกสารหลักฐานใบรายงานผลวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษามาแล้วมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่รายงานตัว และมีนักศึกษาขอผ่อนผันการส่งหลักฐานใบรายงานผลวุฒิการศึกษาดังกล่าว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 2557

nisanti@min ความคิดเห็น 16 ต.ค. 2014 Hits:64 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

แจ้งขอใช้บริการ E-mail Address

แจ้งขอใช้บริการ E-mail Address

แบบฟอร์มแจ้งขอใช้บริการ E-mail Address นี้ใช้สำหรับนักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เข้าใหม่หรือยังไม่มี E-mail Address ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อขอ Username และ Password เพื่อที่จะสามารถใช้ E-mail Address...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ก.ค. 2014 Hits:437 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗เรื่อง การประกาศผลทีมนักศึกษาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ตามที่ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีศักยภาพ จำนวน ๔ ทีม รับทุนทีมละ ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)...

nisanti@min ความคิดเห็น 17 มิ.ย. 2014 Hits:480 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 28 ส.ค. 57

ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 28 ส.ค. 57

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557  รายละเอียด (77.23...

สุนทร ชูเส้นผม ความคิดเห็น 29 ส.ค. 2014 Hits:281 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครอาจารย์เข้าร่วม โครงการผลิตเอกสาร/ตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครอาจารย์เข้าร่วม โครงการผลิตเอกสาร/ตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

อาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่าง  ใบสมัครและกำหนดการผลิตเอกสารตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (77.25 kB)  คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ และแบบประเมินผลงาน (907.11 kB)   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

@dmin ความคิดเห็น 17 มิ.ย. 2014 Hits:681 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยมีกำหนดยื่นความจำนงตั้งแต่วันที่ 17...

nisanti@min ความคิดเห็น 05 มิ.ย. 2014 Hits:529 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

  การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

nisanti@min ความคิดเห็น 05 มิ.ย. 2014 Hits:456 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน    ...

@dmin ความคิดเห็น 19 เม.ย. 2014 Hits:670 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง ด้วยขณะนี้มีห้องพักของมหาวิทยาลัยว่าง และสามารถเปิดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแจ้งความจำนง ขอเข้าพักอาศัยอ่านเพิมเติม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง 

nisanti@min ความคิดเห็น 17 เม.ย. 2014 Hits:677 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

บริการนักศึกษา

bn_mis bn_pbruloan bn_loaninfo bn_slf bn_ktb bn_scholarship bn_conscript bn_jobmua bn_health bn_ubi bn_webboard bn_horpak bn_pbru_act pbru_opac_banner_150

บริการอาจารย์

bn_personelservicetbn_onlineDB bn_cheqapbru bn_pbru_blog pbru_opac_banner_150

บริการออนไลน์

 bnr_don bnr_radio bnr_mail  bnl_180x50isoc1212 bnr_edltv e-learning_banner

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

bn_proquest bn_acm bn_wilson bn_springerlink-logo bn_logoEhost bn_webofscience bn_emeral bn_pubslogo-big bn_logo_ScienceDirect bn_tdc-logo bn_CHE bn_tar-logo bn_ThaiLISE-Book bn_netlibrary bn_springerlink-logo bn_acm bn_acm_dl

คณะวิชา

bn_gradbn_edubn_agrbn_scaat
bn_itbn_hsbn_mitbn_sci

สำนัก/สถาบัน

bn_opbn_acadbn_goldbn_rs

หน่วยงานอื่นๆ

 bn_cc bn_council bn_gad bn_plan bn_dsd bn_ctbn_audit
bn_psc bn_km bn_alumni

งานประกันคุณภาพ

bnr_rkpi14 bn_ethics52 bnr_hf bnr_complain bn_cheqapbru bn_km2

bnc_complain

pbrusite_poll

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

 twitter youtube rss