Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

การจัดงานแสดงมุทิตาจิต อาจารย์พะนอม แก้วกำเนิด 2 มีนาคม 56

อีเมล พิมพ์ PDF

articles

การจัดงานแสดงมุทิตาจิต อาจารย์พะนอม  แก้วกำเนิด

     ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี และชมรมอาจารย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี กำหนดจะจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ อาจารย์พะนอม  แก้วกำเนิด ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมใหญ่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายละเอียดตามร่างกำหนดการที่แนบมา ซึ่งอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดงาน เอกสารโครงการ icon โครงการจัดงาน “มุทิตาจิต อาจารย์พะนอม แก้วกำเนิด” (107.91 kB)

 

(ร่าง)
กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิต อาจารย์พะนอม  แก้วกำเนิดวันเสาร์ที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2556
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
_________________________________

เวลา
10:00 น. กิจกรรมภาคกลางวัน
             - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
             - การบรรเลงดนตรีไทย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. ชมนิทรรศการประวัติ/ วิวัฒนาการ จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประวัติและผลงาน อาจารย์พะนอม  แก้วกำเนิด

14:00 น. พิธีเปิดงาน
            - ลงทะเบียน- กล่าวรายงาน โดย นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี
            - กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

14.30 – 16.30 น. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ..............................................................
                         โดย อาจารย์พะนอม  แก้วกำเนิด

16.00 น. สรุป/ วิทยากรบรรยาย

18.00 น. กิจกรรมภาคกลางคืน
             - แขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์
              - การบรรเลงดนตรีไทย

19:30 น. - ลงทะเบียน
             - กล่าวรายงาน โดย นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี.
             - กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
             - ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และวีดีทัศน์แนะนำประวัติ       อาจารย์พะนอม  แก้วกำเนิด
             - การแสดงรำอวยพร 1 ชุด
             - พิธีมุทิตาจิตแด่ อาจารย์พะนอม  แก้วกำเนิด
                     1) มอบพวงมาลัย
                     2) หน่วยงาน/ ศิษย์เก่า แสดงมุทิตาจิตแด่ อาจารย์พะนอม  แก้วกำเนิด- ดนตรี และรำวง

21:00 น. -    ปิดงาน

เพิ่มความคิดเห็น

นโยบายเรื่องการให้คำเสนอแนะ : ต้องไม่พิมพ์คำหยาบ ดูหมิ่น ดูถูก สบประมาท บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหาย และไม่ผิดพรบ.ICT 2550 ครับ


รหัสรักษาความปลอดภัย รีเฟรช

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready