Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านอาชีพ ฟรี

อีเมล พิมพ์ PDF

logo_UBI

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านอาชีพ

   1.หลักสูตร อาหารไทย 10 คน

   2.หลักสูตร เบเกอรี่ 10 คน

   3.หลักสูตร การเพนท์เล็บ 10 คน

   4.หลักสูตร ผ้าบาติก 10 คน

   5.หลักสูตร เป่าแก้ว 10 คน

 
ระหว่างวันที่ 18 - 29 เมษายน 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคหกรรม และศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 
*** วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และภายใน
กลุ่มเป้าหมาย      นักศึกษาชมรม UBIs Club นักศึกษาทุกชั้นปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ที่สนใจ จำนวน 50 คน
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2554

        (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีผู้สนใจเกินจำนวนจะใช้วิธีจับเข้าฉลากอบรม)

 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์ 032 – 493300 ต่อ 1386 โทรสาร 032 -493313   โทรศัพท์มือถือ 081 – 3532403 และ 086 – 1572049

 

ขอโทษครับ/ค่ะ เนื้อหานี้ปิดไม่ให้ส่งคำเสนอแนะ คุณไม่สามารถส่งข้อเสนอแนะนี้ได้ครับ/
This content has been locked. You can no longer post any comment.

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready