Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ/นอกเวลาปกติ (กศ.บป./ส. อา.) ปีการศึกษา 2554

อีเมล พิมพ์ PDF

pr_admission54ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ปีการศึกษา 2554 (PDF)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทร. 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106, 1111, 1141 โทรสาร.0-3249-3279

ขอโทษครับ/ค่ะ เนื้อหานี้ปิดไม่ให้ส่งคำเสนอแนะ คุณไม่สามารถส่งข้อเสนอแนะนี้ได้ครับ/
This content has been locked. You can no longer post any comment.

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready